Mantelzorg

veel ruimte en inbreng binnen Huize Avondrust

Een mantelzorger heeft een emotionele band met degene die zorg nodig heeft, binnen Huize Avondrust is veel ruimte en inbreng voor de mantelzorger. Het kan fijn zijn om als mantelzorger iets praktisch te kunnen betekenen voor een bewoner. Dit is op vele manieren in te vullen o.a. helpen met eten, haren knippen enz.