Cliëntenraad

Cliëntenraad
Huize Avondrust heeft een cliëntenraad, waarin (vertegenwoordigers van) bewoners hun stem laten horen. De cliëntenraad denkt samen met bewoners, hun familie, mantelzorgers, naastbetrokkenen en de leidinggevenden van Huize Avondrust mee over de zaken die van belang zijn voor het welbevinden van de bewoners. De cliëntenraad bestaat uit een bewoner, familie van een bewoner en een onafhankelijke voorzitter.
Voor vragen aan de cliëntenraad kunt u contact opnemen met een lid van de cliëntenraad of door een mail te sturen naar;  info@avondrustopheusden.nl   t.a.v. de cliëntenraad.

Wilt u meer weten, klik hier