Zondagbesteding

kerkdienst en kerktelefoon

De zondag brengen we op gepaste wijze door met onze bewoners. Er is twee keer op een zondag gelegenheid tot het bezoeken van o.a. de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van Opheusden. De kerk is op loopafstand van Huize Avondrust.

De bewoners die wensen mee te gaan naar een kerkdienst worden begeleid door medewerkers en/of vrijwilligers. De andere bewoners luisteren met de medewerkers naar de kerktelefoon van diverse gemeentes.