Zondagbesteding

kerkdienst en kerktelefoon

De zondag brengen we op gepaste wijze door met onze bewoners. Er is twee keer op een zondag gelegenheid tot het bezoeken van o.a. de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van Opheusden. De kerk is op loopafstand van Huize Avondrust.

De bewoners die wensen mee te gaan naar een kerkdienst worden begeleid door medewerkers en/of vrijwilligers. De andere bewoners luisteren met de medewerkers naar de kerktelefoon van diverse gemeentes.

Beste Bezoeker,

Bedankt voor uw belangstelling, op zondag zijn wij echter gesloten.

Vanuit onze Christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als rustdag. Vandaar ons besluit om de website op zondag te sluiten.

Onze website is weer open vanaf maandag 00:00 uur. We hopen u binnenkort terug te zien.

Huize Avondrust Opheusden
Lindelaan 11 | 4043 MA Opheusden
T. (0488) 44 38 72
www.avondrustopheusden.nl
info@avondrustopheusden.nl