Zorg

de wensen van de individuele bewoner centraal

Door een vast team wordt er zorg op maat geboden volgens het zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld samen met de bewoner, familie en EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige) en omvat de totaliteit van zorg in vier zorgdomeinen:

  • Lichamelijk welbevinden: ondersteuning bij de lichamelijke mogelijkheden en begeleiding bij de beperkingen. Hieronder valt ook deskundige hulp bij medicatiegebruik.
  • Mentaal welbevinden: nadruk ligt op de individuele waarden en normen van de bewoner, waarbij er aandacht is voor het hele ziekteproces, van opname tot de laatste zorg.
  • Participatie: zelfredzaamheid van de bewoner wordt behouden/gestimuleerd.
  • Woon- en leefomgeving: het thuisgevoel staat hierbij centraal.

Leefomgeving wordt naar wens schoongemaakt en onderhouden door Huize Avondrust. Bij deze vier zorgdomeinen staan de wensen van de individuele bewoner centraal.

Beste Bezoeker,

Bedankt voor uw belangstelling, op zondag zijn wij echter gesloten.

Vanuit onze Christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als rustdag. Vandaar ons besluit om de website op zondag te sluiten.

Onze website is weer open vanaf maandag 00:00 uur. We hopen u binnenkort terug te zien.

Huize Avondrust Opheusden
Lindelaan 11 | 4043 MA Opheusden
T. (0488) 44 38 72
www.avondrustopheusden.nl
info@avondrustopheusden.nl