Klachten

Behandeling van een klacht door de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie van de SKGN behandelt alle schriftelijk binnengekomen klachten volgens een vaste procedure. Hierbij wordt een klacht zorgvuldig onderzocht, waarbij alle benodigde gegevens worden geraadpleegd. Er is sprake van hoor en wederhoor voordat de Klachtencommissie SKGN tot een gefundeerd oordeel komt over de klacht. De commissie brengt altijd de Raad van Bestuur van Huize Avondrust op de hoogte van dit oordeel. Allen die betrokken zijn bij de uitvoering van de klachtenregeling, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens. U kunt hier de klachtenregeling van de SKGN inzien en downloaden.

Voor geschillen zijn wij aangesloten bij de BTN. Voor meer informatie klik hier.

Hoe een klacht te melden?                                                                                                                   U kunt een klacht indienen bij:

Klachtencommissie SKGN                                                                                                                     t.a.v. ambtelijke secretaris                                                                                                                     p/a Postbus 45                                                                                                                                     6620 AA Dreumel

klachtencommissie@skgn.nl